Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

TÜBİTAK Proje Çalıştayı

TÜBİTAK 3001 Başlangıç AR-GE programı kapsamında desteklenen " Mısır Tanesinde Gıda Ve Endüstriyel Kullanım İçin Önem Taşıyan Özelliklerin Analizinde Kullanılabilecek NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi" başlıklı proje çalıştayı 25 Mayıs 2017 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesinde düzenlenmiştir.