Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

Kalite

Öz Değerlendirme Raporu Ektedir.

Stratejil Plan Ektedir.

Stratejil Plan Hedefleri Ektedir.

Ekler

TARLA BİTKİLERİ DR ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
TARLA BİTKİLERİ LİSANS ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf
Tarla Bitkileri Stratejik Plan 2021-2025.docx
Tarla Bitkileri Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri.docx
TARLA BİTKİLERİ YL ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU.pdf