Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

Lisans

Bölümümüzde açılan lisans derslerinin öğretim programına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
 

Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ATA-1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 1
ISG-1001 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
TBİ-1001 Fizik Zorunlu 3 0 0 3 6
TBİ-1003 Kimya Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-1005 Matematik Zorunlu 3 0 0 3 7
TBİ-1007 Botanik Zorunlu 2 2 0 3 6
TDİ-1001 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 1
YDİ-1001 İngilize I Zorunlu 2 0 0 2 2
    Toplam : 18 0 4 20 30
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ATA-1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 1
İSG-1002 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
TBİ-1002 Ölçme Bilgisi Zorunlu 1 2 0 2 4
TBİ-1004 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 3
TBİ-1006 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TBİ-1008 Mikrobiyoloji Zorunlu 1 2 0 2 3
TBİ-1010 Hayvansal Üretim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
TBİ-1012 Zooloji Zorunlu 2 2 0 3 4
TBİ-1014 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ-1002 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 1
YDİ-1002 Yabancı Dil II (İngilizce) Zorunlu 2 0 0 2 2
    Toplam : 20 0 8 24 30
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-2001 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TBİ-2003 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 4
TBİ-2005 Tarım Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TBİ-2007 Gıda Bilimi ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
TBİ-2009 Tarımsal Yapılar ve Sulama Zorunlu 2 2 0 3 6
TBİ-2011 Tarımsal Mekanizasyon Zorunlu 2 2 0 3 6
TBİ-2013 Genel Sebzecilik Zorunlu 1 2 0 2 4
    Toplam : 13 0 6 16 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-2002 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 4
TBİ-2004 Bitki Besleme Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-2006 Peyzaj Mimarlığı Zorunlu 2 0 0 2 4
TBİ-2008 Entomoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-2010 Fitopatoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-2012 Genel Meyvecilik Zorunlu 2 0 0 2 4
TBİ-2014 Hayvan Besleme Ekolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
    Toplam : 14 0 6 17 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
STJ-3001 Staj I Zorunlu 0 0 0 0 4
TBİ-3001 Tahıllar Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-3003 Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 5
TBİ-3005 Tarımsal Yayım ve Haberleşme Zorunlu 2 0 0 2 2
TBİ-3007 Araştırma ve Deneme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 4
TBİ-3009 Mesleki Uygulama I Zorunlu 0 4 0 2 2
TBİ-3011 Endüstri Bitkileri I Zorunlu 1 2 0 2 5
FSD-3001 5. YY. Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu         3 3
    Toplam : 10 0 10 18 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
STJ-3002 Staj II Zorunlu 0 0 0 0 4
TBİ-3002 Yem Bitkileri Zorunlu 2 2 0 3 7
TBİ-3004 Endüstri Bitkileri II Zorunlu 1 2 0 2 5
TBİ-3006 Bitki Islahı Zorunlu 1 2 0 2 6
TBİ-3008 Mesleki Ugulama II Zorunlu 0 4 0 2 2
FSD-3002 6. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu Bölüm Seçmeli       3 3
TBİ-3002 6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu Bölüm Seçmeli       2 3
    Toplam : 4 0 10 14 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-4001 Çayır Mera Yönetimi Zorunlu 1 2 0 2 3
TBİ-4003 Bitirme Ödevi I Zorunlu 0 2 0 1 4
SKS-4001 7. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Ders Grubu Bölüm Seçmeli       3 3
TBİ-4001 7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu Bölüm Seçmeli       10 20
    Toplam : 1 0 4 16 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-4002 Çayır Mera Islahı Zorunlu 2 2 0 3 3
TBİ-4004 Bitirme Ödevi II Zorunlu 0 2 0 1 4
SKS-4002 8. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Ders Grubu Bölüm Seçmeli       3 3
TBİ-4002 8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu Bölüm Seçmeli       10 20
    Toplam : 2 0 4 17 30

 

SEÇMELİ DERSLER

5. YY. Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu - FSD-3001
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FSD-3001 Laboratuvar Tekniği 3 0 0 3 3
FSD-3003 Bitki Hastalıklarıyla Bütünleşik Savaşım Yöntemleri 3 0 0 3 3
FSD-3005 Bitki Hekimliği 3 0 0 3 3
FSD-3007 Toprak Düzenleyiciler 3 0 0 3 3
FSD-3009 Çevre Kirliliği 3 0 0 3 3
FSD-3011 Sulamanın Temel İlkeleri 3 0 0 3 3
FSD-3013 Tarımsal İngilizce 3 0 0 3 3
FSD-3015 Moleküler Biyolojiye Giriş 3 0 0 3 3
FSD-3019 Tarımsal Savaş Mekanizasyonu 3 0 0 3 3
FSD-3017 Pestisit Kalıntıları Çevre ve Gıda Güvenliği 3 0 0 3 3
FSD-3035 Organik Hayvancılık 3 0 0 3 3
FSD-3049 Evsel Zararlılar ve Mücadelesi 3 0 0 3 3
FSD-3051 Bitki Korumada Yeni Gelişmeler 3 0 0 3 3
FSD-3043 Zararlılarla Alternatif Mücadele 3 0 0 3 3
6. Yarıyıl Fakülte İçi Seçmeli Ders Grubu - FSD-3002 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FSD-3002 Entegre Mücadele 3 0 0 3 3
FSD-3004 Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Maliyeti 3 0 0 3 3
FSD-3006 Basınçlı Sulama Sistemlerinin Tasarımı 3 0 0 3 3
FSD-3010 Tarımsal Savaşımda İnsektisitler 3 0 0 3 3
FSD-3012 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları 3 0 0 3 3
FSD-3014 Bitki Besleme ve Gübreleme 3 0 0 3 3
FSD-3016 Türkiye Topraklarının Özellikleri 3 0 0 3 3
FSD-3018 Hobi Amaçlı Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 3 0 0 3 3
FSD-3022 Moleküler Genetiğe Giriş 3 0 0 3 3
FSD-3050 Yabancı Otlarla Bütünleşik Mücadele 3 0 0 3 3
FSD-3026 Tarımda İş Güvenliği 3 0 0 3 3
FSD-3028 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 3
FSD-3030 Tarımsal Örgütlenme 3 0 0 3 3
FSD-3032 Kaba Yemlerde Kalite ve Değerlendirilmesi 3 0 0 3 3
FSD-3034 Ev ve Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 3 0 0 3 3
FSD-3044 Meyve ve Sebzelerin Soğukta Muhafaza İlkeleri 3 0 0 3 3
FSD-3042 Bahçe Bitkilerinde Topraksız Tarım 3 0 0 3 3
FSD-3056 Zirai Mücadelede Bayilik Sistemi 3 0 0 3 3
FSD-3058 Böceklerin Tozlaşmadaki Rolü 3 0 0 3 3
6. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu - TBİ-3002 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-3010 Tarımsal Üretim Sistemleri 2 0 0 2 3
TBİ-3012 Kıymet Takdiri Ve Bilirkişilik 2 0 0 2 3
TBİ-3014 Apiterapi 2 0 0 2 3
7. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Ders Grubu - SKS-4001 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKS-4001 Güzel Yazı Teknikleri I 3 0 0 3 3
SKS-4003 Spor ve İletişim 3 0 0 3 3
SKS-4005 Meyve ve Sebzelerin İnsan Bes.Sağ.Açısından Önemi 3 0 0 3 3
SKS-4007 Biyoetik 3 0 0 3 3
SKS-4009 Böceklerin Dünyası 3 0 0 3 3
SKS-4011 Genel Sanat Tarihi I 3 0 0 3 3
SKS-4013 Açıklamalı Müzik Dinletisi 3 0 0 3 3
SKS-4017 Bitki Birlikteliği 3 0 0 3 3
SKS-4019 Adli Entomoloji 3 0 0 3 3
7. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu - TBİ-4001 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-4005 Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi 2 0 0 2 4
TBİ-4007 Moleküler Biyoloji 2 0 0 2 4
TBİ-4009 Sürdürülebilir Tarım 2 0 0 2 4
TBİ-4011 Çim Tekniği 2 0 0 2 4
TBİ-4013 Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Hastalıkları 2 0 0 2 4
TBİ-4015 Yemeklik Tane Baklagiller 2 0 0 2 4
TBİ-4017 Toprak ve Su Koruma 2 0 0 2 4
8. Yarıyıl Sosyal Kültürel Sanatsal Ders Grubu - SKS-4002 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SKS-4002 Güzel Yazı Teknikleri II 3 0 0 3 3
SKS-4004 Takım Sporları 3 0 0 3 3
SKS-4006 Biriç 3 0 0 3 3
SKS-4008 Tarımsal Web Tasarımı 3 0 0 3 3
SKS-4010 Böceklerin Dünyası 3 0 0 3 3
SKS-4012 Genel Sanat Tarihi II 3 0 0 3 3
SKS-4014 Pestisitlerin Uygulamadan Sonraki Akıbeti 3 0 0 3 3
8. Yarıyıl Mesleki Seçmeli Ders Grubu - TBİ-4002 Bölüm Seçmeli
Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TBİ-4006 Biyoenerji Bitkileri 2 0 0 2 4
TBİ-4010 Organik Tarım 2 0 0 2 4
TBİ-4012 Bitki Doku Kültürleri 2 0 0 2 4
TBİ-4014 Ürün Standartları ve Depolama 2 0 0 2 4
TBİ-4016 Balarısı ve Flora 2 0 0 2 4
TBİ-4018 Tahıl Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları 2 0 0 2 4
TBİ-4020 Çevresel Etki Değerlendirme 2 0 0 2 4
TBİ-4008 Alternatif Tarım ve Bitki Yetiştirme Teknikleri 3 0 0 3 4