Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

BAP Projeleri

Bölümümüzde bu yıla kadar çalışmış öğretim üyelerinin yürtüğü 15 araştırma projesi ÇOMÜ BAP komisyonu tarafından desteklenmiştir.

 • Mısır Araştırmalarında Kullanılan Tozlama Yöntemlerinin Koçan Gelişimi ile Tane İçeriğine ve Islah Çalışmalarında Yapılan Hesaplamalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması , BAP Diğer, FHD-2016-768
 • Mısırda verim ve kalite özelliklerinin kaynak depo ilişkisi ve fizyolojik parametreler yardımıyla incelenmesi, ÇOMÜ, BAP 2011-56.
 • Macar fiği ve tahıl karışımlarında karışım oranlarının bitki gelişmesi ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri, ÇOMÜ, BAP-2010/61
 • Kişnişte (Corianderum sativum L.) Doku Kültürü Çalışmaları. ÇOMÜ, BAP-2009/125
 • Türkiye'de Yetiştirilen Melez Mısır Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından İncelenmesi. ÇOMÜ, BAP-2009/127.
 • Mısır Saf Hatlarının Bazı Kalite ve Fizyolojik Özellikler Bakımından İncelenmesi. ÇOMÜ, BAP-2009/126.
 • Bazı mısır genotiplerinin haploid teknolojisine tepkilerinin belirlenmesi. ÇOMÜ, BAP-2009.
 • Oğul Otu Genotiplerinin Doku Kültürüne Yanıtlarının Belirlenmesi. ÇOMÜ, BAP-2009.
 • Çanakkale yöresine uygun Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Un Kalite Özelliklerine Göre Seçimi ve Karekterizasyonu. ÇOMÜ, BAP-2009/28
 • Kazdağında yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden oğulotu, Adaçayı ve kekik türlerinin doku kültürü yöntemiyle muhafazası ve çoğaltılması. ÇOMÜ, BAP-2007/16
 • Değişik Yöntemlerle Islah Edilen Meranın Bitki Örtüsündeki Değişim. 2007/89
 • Farkli Kolza (Brassica napus L.) Genotiplerinin Kükürt Gübrelemesine Tepkileri ile Tohum Içeriginde Görülen Degisikliklerin Belirlenmesi. ÇOMÜ, BAP-2006/02.
 • Safran (Crocus sativus L.) bitkisinde organik gübre uygulamalarinin sogan verimi ve çiçeklenme üzerine etkisi. ÇOMÜ, BAP-2006/47.
 • Çanakkale kosullarina uygun kislik nohut hatlarinin (Cicer arietinum L.) gelistirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Arastirma Projeleri (BAP), 2005-94.
 • Çanakkale Koşullarında Yeşil Gübre Olarak Kullanilan Bazi Yem Bitkisi Türleri ile Farkli Yesil Gübre Uygulamalarinin Ayçiçeginde (Helianthus annuus L.) Verim ve Verim Ögelerine Etkileri. Ç.O.M.Ü. Arastirma Fonu Projesi-No: 2001/b-23.
 • Su Stresi, Tuzluluk Ve Kombinasyonlarının Ayçiçegi Fide Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Arastirma, ÇOMÜ, BAP-2002/47