Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

TÜBİTAK ve DPT Projeleri

Bölümümüzde yürürütülen araştırmalardan 1 tanesi DPT ve 8 TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

  • Türkiye'nin değişik illerinden toplanmış yerel kışlık ekmeklik buğday çeşitlerinden seçilen saf hatların kalite özellikleri ve bazı önemli fungal hastalıklara karşı reaksiyonlarının belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi)
  • Gökçeada bodur çalılıklarının yakma ve mekanik yollarla ıslahı ve yararlanma imkanlarının geliştirilmesi (TÜBİTAK Projesi)
  • Maki Örtüsünde Yer Alan Bitki Türlerinin Botanik Özellikleri ile Besleme Degerlerindeki Degisimin Belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi)
  • Bazı Nohut Hatlarinin Kislik ve Yazlik Ekim Avantajlarinin Belirlenmesi ve Ekim Zamanina göre Protein Amino Asitlerinde Olabilecek Degisimlerin Saptanmasi (TÜBİTAK Projesi)
  • Bazi Kislik Kolza Çesitlerinde (Brasica napus ssp. oleifera) Farkli Azot Dozlarinin Tohum Içerigi ve Kalitesi Üzerine Etkileri (TÜBİTAK Projesi)
  • Farklı Mera Tiplerinde Otlatma Yogunluklarinin Meranin Ot Verimi ve Bitki Kompozisyonu ile Keçilerin Verim ve Davranislarina Etkiler (TÜBİTAK Projesi)
  • Gökçeada 'da Organik Tarima Uygun Ekim Nöbeti Sistemlerinin Gelistirilmesi (DPT Projesi)
  • Hıdırellez kamçısı (Asphodelus  aestivus Brot.) ile mücadele yöntemlerinin belirlenmesi (TÜBİTAK Projesi)
  • Koyun otlatılan meralarda yıllık yem üretiminin planlanması (TÜBİTAK Projesi)
  • Mısır Tanesinde Gıda Ve Endüstriyel Kullanım İçin Önem Taşıyan Özelliklerin Analizinde Kullanılabilecek NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi, (TÜBITAK Projesi)