Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

Diğer Proje ve Araştırmalar

Bölüm imkanları ve farklı kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülen diğer araştırmalar aşağıda belirtilmiştir.

  • Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi, 106G017 KAMAG, 1007 kodlu Tübitak projesi.
  • Çanakkale Yöresine Uygun Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmala