Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

Akademik Personel

Ünvan Adı-Soyadı Görev E-Mail  Dahili 
Prof. Dr. Ahmet Gökkuş (ÇOMÜ Ziraat Fakültesi ve Tarla Bitkileri Bölümü Kurucusu-Emekli) agokkusyahoo.com 23100
Prof. Dr. Harun Baytekin   hbaytekinhotmail.com 23106
Prof. Dr. Mevlüt Akçura Bölüm Başkanı mevlut_akcurayahoo.com 23096
Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı   rcakmakcicomu.edu.tr  23099
Prof. Dr. Altıngül Özaslan Parlak   gulozaslanyahoo.com 23095
Doç. Dr. Fatih Kahrıman   fkahrimanhotmail.com 23094
Dr.Öğr.Üyesi Bahri İzci   bizcicomu.edu.tr 23103
Dr.Öğr.Üyesi Baboo Ali ECTS Koordinatörü babooalicomu.edu.tr 23102
Dr.Öğr.Üyesi Onur Sinan Türkmen   onurturkmencomu.edu.tr 23069
Dr.Öğr.Üyesi Fırat Alatürk   alaturkfcomu.edu.tr 23101
Arş. Gör. Dr. Onur Hocaoğlu   onurhocaoglucomu.edu.tr 23069