Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü

Özbek Köyü Ziyareti